masih molavi

masih molavi

چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 11:02

فیلم تستی1

kjjmkhkmn

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 09:03

افتتاح پروژه

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردید .

 

 

پنج شنبه, 26 فروردين 1395 ساعت 05:48

پرزنتیشن در شرکت ملی نفت ایران

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در جلسه با پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

پنج شنبه, 26 فروردين 1395 ساعت 05:56

جلسه در شرکت ملی پتروشیمی ایران

سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت در جلسه با اعضای واحد HSE شرکت ملی پتروشیمی ایران

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه که در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردیده است تاکنون بدون وقفه و با بالاترین راندمان در حال کار است.

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 12:05

KPIC_CDR_1

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 12:07

KPIC_CDR_2

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 12:08

KPIC_CDR_4

صفحه6 از6