اخبار

اخبار (5)

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 ساعت 09:03

افتتاح پروژه

نوشته شده توسط

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردید .

 

 

پنج شنبه, 26 فروردين 1395 ساعت 05:48

پرزنتیشن در شرکت ملی نفت ایران

نوشته شده توسط

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در جلسه با پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

پنج شنبه, 26 فروردين 1395 ساعت 05:56

جلسه در شرکت ملی پتروشیمی ایران

نوشته شده توسط

سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت در جلسه با اعضای واحد HSE شرکت ملی پتروشیمی ایران

پنج شنبه, 26 فروردين 1395 ساعت 05:41

سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

نوشته شده توسط

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه که در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردیده است تاکنون بدون وقفه و با بالاترین راندمان در حال کار است.