پروژه استحصال CO2 در صنایع پتروشیمی کرمانشاه  را  که به عنوان اولین طرح CDR شناخته می شود ، می توان اتفاقی مهم در صنعت کشور قلمداد کرد . بازیافت گازکربنیک از احتراق سوخت های فسیلی و استفاده از آن در افزایش تولید (CCU: CARBON CAPTURING &  UTILIZATION )  یکی از مهم ترین روش های کاهش تخلیه CO2 به اتمسفر است. این فناوری با ارزش که صاحبان لیسانس آن در دنیا حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد ، روز به روز بر اهمیتش افزوده می شود و به تبع آن ، شرکت های استفاده کننده از این فناوری ، ارزش و اعتبار بیشتری از نظر اقتصادی و زیست محیطی پیدا می کنند .

راه اندازی اولین واحد CDR  کشور که به همت پتروشیمی کرمانشاه و با سخت کوشی گازکربنیک شهرکرد به انجام رسیده است ، از آن نظر اتفاقی مهم است که ایران را به جمع بسیار معدود دارندگان این فناوری اضافه می کند . می دانیم که با برگزاری اجلاس پاریس در اکتبر 2015 ، جرائم سنگینی برای تخلیه بیش از حد گازکربنیک به اتمسفر وضع خواهد شد ، بنابراین کشورهای آلاینده و از جمله ایران با رتبه نهم در تخلیه CO2 به اتمسفر ، چاره ای نخواهند داشت که یا جرائم سنگین بپردازند و یا تخلیه CO2 را کاهش دهند . واضح است که جرائم اعمال شده به کشورها ، نهایتاً به صنایع آلاینده و از جمله پتروشیمی ها انتقال خواهد یافت . پتروشیمی کرمانشاه با اجرای طرح  CDR نه تنها گازکربنیک آلاینده محیط زیست را به ارزش افزوده تبدیل کرده ، بلکه خود را نسبت به جرائم سال های آتی نیز مصون نموده است ، و علاوه بر آن و شاید مهم تر آنکه ، پتروشیمی کرمانشاه با اجرای این طرح شجاعانه برای اولین بار در ایران ، چراغ راه صنعت کشور در استفاده از این فناوری و با انطباق کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود .

حدود 30  درصد گاز طبیعی مصرفی در واحد آمونیاک به عنوان سوخت مصرف می شود و دی اکسید کربن تولید شده از طریق دود کش ریفورمر به محیط وارد می شود . با توجه به مازاد بودن آمونیاک تولیدی در پتروشیمی کرمانشاه، استحصال CO2  از گازهای خروجی دودکش و استفاده مجدد آن به عنوان خوراک در واحد اوره صرفه اقتصادی خواهد داشت .

این امر با اجرای پروژه بازیافت به ظرفیت 132 تن در روز توسط شرکت ماشین سازی گاز کربنیک شهرکرد محقق می گردد . این پروژه از اسفندماه سال 1391 به صورت رسمی آغاز گردیده و در اوایل سال 1394 به بهره برداری  رسید . با اجرای این طرح سالیانه حدود 1/21 میلیون نرمال متر مکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی گردیده و از انتشار بیش از 40000 تن گاز کربنیک به آتمسفر جلوگیری می شود . گاز کربنیک استحصال شده  از خروجی استریپر واحد  CDR، به Knock Out Drum   ، کمپرسور واحد اوره منتقل می شود .