تماس با ما

کتابخانه

اخبار

  • 1
  • 2
Prev Next

جلسه در شرکت ملی پتروشیمی ایران

سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت در جلسه با اعضای واحد HSE شرکت ملی پتروشیمی ایران

ادامه مطلب

پرزنتیشن در شرکت ملی نفت ایران

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در جلسه با پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

ادامه مطلب

سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد در سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

ادامه مطلب

آخرین اخبار از طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه که در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردیده است تاکنون بدون...

ادامه مطلب

افتتاح پروژه

طرح بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش ریفورمر واحد آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 21 خرداد سال 1394 به طور رسمی افتتاح گردید .    

ادامه مطلب